หมวดหมู่: กลต.

SET70


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 20 มิถุนายน พ.ศ.2567

 

ข้อมูลประจำวันที่ 20 มิ.ย. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 88 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG)

 

นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์)

หุ้นสามัญ

19/06/2567

8,500

9.12

ซื้อ

เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG)

 

นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

5,000

8.95

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ

วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

38,000

4.17

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

18,500

4.18

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ)

หุ้นสามัญ

19/06/2567

2,800

4.20

ซื้อ

เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(JDF)

 

นางสาว ธีรดา

หอสัจจกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

10,000

2.66

ซื้อ

เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(JDF)

 

นางสาว ธีรดา

หอสัจจกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

90,000

2.66

ซื้อ

เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(JDF)

 

นางสาว ธีรดา

หอสัจจกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

8,300

2.64

ซื้อ

เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(JDF)

 

นางสาว ธีรดา

หอสัจจกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

44,400

2.66

ซื้อ

เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(JDF)

 

นางสาว ธีรดา

หอสัจจกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

91,700

2.70

ซื้อ

เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC)

 

นาย รุ่งเลิศ

อิงคนันท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/06/2567

5,000

9.65

ซื้อ

ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO)

 

นาย ณัฐวัช

ยศะสินธุ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

300,000

3.60

ซื้อ

ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO)

 

นาย ณัฐวัช

ยศะสินธุ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

2,100

3.54

ซื้อ

ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO)

 

นาย ณัฐวัช

ยศะสินธุ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/06/2567

180,000

3.49

ซื้อ

ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO)

 

นาย ณัฐวัช

ยศะสินธุ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/06/2567

117,900

3.48

ซื้อ

ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO)

 

นาย ณัฐวัช

ยศะสินธุ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

140,000

 

Revoked by Reporter

3.31

ซื้อ

ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO)

 

นาย ณัฐวัช

ยศะสินธุ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

140,000

3.31

ซื้อ

ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO)

 

นาย ณัฐวัช

ยศะสินธุ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

75,000

 

Revoked by Reporter

3.38

ซื้อ

ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO)

 

นาย ณัฐวัช

ยศะสินธุ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

650,000

3.28

ซื้อ

เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHASE)

 

นาย ประดิษฐ์ เลี่ยวศิริกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

200,000

1.50

ซื้อ

ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC)

 

นาย จิรโมท

พหูสูตร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/06/2567

408,800

1.67

ซื้อ

ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT)

 

นาย นัยวุฒิ

วงษ์โคเมท

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

5,000

4.84

ซื้อ

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER)

 

นาย จอมทรัพย์ โลจายะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

800,000

0.28

ซื้อ

ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DTCENT)

 

นาย อภิสิทธิ์

รุจิเกียรติกำจร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

200,000

1.14

ซื้อ

ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

9,200

 

Revoked by Reporter

15.09

ซื้อ

ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

113,400

3.88

ซื้อ

ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL)

 

นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/06/2567

1,577,000

1.35

ซื้อ

ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

9,200

15.09

ซื้อ

เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKC)

 

นาย สยาม

เตียวตรานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

325,000

12.27

ซื้อ

ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)

 

นาง จารุวรรณ วนาสิน

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด)

หุ้นสามัญ

19/06/2567

158,300

40.00

โอน

ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)

 

นาง จารุวรรณ วนาสิน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

250,000

40.00

โอน

ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)

 

นาง จารุวรรณ วนาสิน

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด)

หุ้นสามัญ

19/06/2567

250,000

40.00

โอน

ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THANA)

 

นาย สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

17,500

1.20

ซื้อ

น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL)

 

นาย จำรูญ

ชินธรรมมิตร์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

91,900

1.81

ซื้อ

น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL)

 

นาย จำรูญ

ชินธรรมมิตร์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

47,700

1.81

ซื้อ

โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(NV)

 

นาง ยุพิน

จันทร์จุฑามาศ

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่))

หุ้นสามัญ

19/06/2567

531,000

0.98

ซื้อ

โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(NV)

 

นาย นวพล

จันทร์จุฑามาศ

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่))

หุ้นสามัญ

19/06/2567

531,000

0.98

ซื้อ

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC)

 

นาย สุวิทย์

งามภูพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/06/2567

200,000

4.70

ซื้อ

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC)

 

นาย สุวิทย์

งามภูพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/06/2567

50,000

4.70

ขาย

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC)

 

นาย สุวิทย์

งามภูพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

650,000

4.48

ซื้อ

บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC)

 

นาย จักษ์รินทร์

มุสิกะสังข์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/06/2567

2,000

6.50

ซื้อ

บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC)

 

นาย จักษ์รินทร์

มุสิกะสังข์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

3,000

6.40

ซื้อ

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS)

 

นาย กวิน

กาญจนพาสน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

35,000,000

4.39

ซื้อ

ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG)

 

นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

105,500

8.54

ซื้อ

ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG)

 

นาย พีรนาถ

โชควัฒนา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

3,000

8.52

ซื้อ

ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) บมจ.(PIN)

 

นาย รัฐวัฒน์

ศุขสายชล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/06/2567

50,000

4.86

ซื้อ

พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC)

 

นาย กิตติ สัมฤทธิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

15,000

2.84

ซื้อ

เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PACO)

 

นาย สมชาย

เลิศขจรกิตติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

12,000

1.63

ซื้อ

เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PACO)

 

นาย สมชาย

เลิศขจรกิตติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

10,000

1.61

ซื้อ

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย ทรงเกียรติ วิชญเวทางค์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

10,000

2.90

ซื้อ

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย สุรชัย

อัศวแก้วมงคล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

10,000

2.90

ซื้อ

มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MGC)

 

นาย สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

34,700

3.96

ซื้อ

มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(MENA)

 

นาง สุวรรณา

ขจรวุฒิเดช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

250,000

1.08

ซื้อ

มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(MENA)

 

นาย กอบชัย

ชิดเชื้อสกุลชน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

15,000

1.06

ซื้อ

ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JUBILE)

 

นาย วิโรจน์

พรประกฤต

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

27,000

13.91

ซื้อ

ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC)

 

นาย กิตติ ชีวะเกตุ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

20,000

3.46

ซื้อ

เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(READY)

 

นาย ทรงยศ

คันธมานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

20,000

7.78

ซื้อ

เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(READY)

 

นาย ทรงยศ

คันธมานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

9,000

7.78

ซื้อ

เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(READY)

 

นาย ทรงยศ

คันธมานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

10,000

7.79

ซื้อ

เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(READY)

 

นาย ทรงยศ

คันธมานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

11,000

7.43

ซื้อ

เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(READY)

 

นาย ทรงยศ

คันธมานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

32,000

7.33

ซื้อ

เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(READY)

 

นาย ทรงยศ

คันธมานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/06/2567

45,700

7.10

ซื้อ

เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(READY)

 

นาย ทรงยศ

คันธมานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

22,300

7.27

ซื้อ

โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)

 

นาย อังกูร

ฉันทนาวานิช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/06/2567

20,000

4.68

ซื้อ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)

 

นาย ธีระวัฒน์

ศรีนัครินทร์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/06/2567

70,000

5.85

ซื้อ

โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM)

 

นางสาว ฤกขจี กาญจนพิทักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

10,000

29.75

ซื้อ

สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX)

 

นาย สมโภชน์

วัลยะเสวี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

200,000

3.55

ซื้อ

สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX)

 

นาย สมโภชน์

วัลยะเสวี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

300,000

3.59

ซื้อ

สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX)

 

นาย สมโภชน์

วัลยะเสวี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/06/2567

300,000

3.58

ซื้อ

สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX)

 

นาย สมโภชน์

วัลยะเสวี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

170,000

3.20

ซื้อ

สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMART)

 

นาย สุรพล

เติมอริยบุตร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

627,000

0.72

ซื้อ

หาดทิพย์ บมจ.(HTC)

 

นางสาว ศรัญลักษณ์ เทพวารินทร์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

2,000

15.65

ซื้อ

อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF)

 

นาง เพ็ชรา

รัตนภูมิภิญโญ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

35,400

8.94

ซื้อ

อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF)

 

นาง เพ็ชรา

รัตนภูมิภิญโญ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/06/2567

114,000

8.94

ซื้อ

อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF)

 

นาง เพ็ชรา

รัตนภูมิภิญโญ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

79,700

8.45

ซื้อ

อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) บมจ.(IP)

 

นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

420,000

4.85

ซื้อ

อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICN)

 

นาย มนชัย

มณีไพโรจน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางปานดาว มณีไพโรจน์)

หุ้นสามัญ

19/06/2567

80,000

2.15

ซื้อ

อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECF)

 

นาย พชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

20,000

0.49

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

34,000

2.61

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

6,000

2.64

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาง พิชามญชุ์ พัฒนปุณยาภิรมย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

19,400

6.63

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย กวีชัย

เลิศอัศวรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

20,700

6.60

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย เมธา วนดิลก

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

10,000

6.70

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย เมธา วนดิลก

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

10,000

6.80

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย สุทธิพงศ์

ตั้งสัจจะพจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/06/2567

35,000

6.64

ซื้อ

เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(APCO)

 

นาง อรุณี

วิริยะจิตรา

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา)

หุ้นสามัญ

20/06/2567

2,500,000

7.00

ขาย

เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(APCO)

 

นาย พิเชษฐ์

วิริยะจิตรา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/06/2567

2,500,000

7.00

ขาย

ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT)

 

นาย จื้อ เหยา จวง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

500,000

4.50

ขาย

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!