หมวดหมู่: พาณิชย์

กติกาค้าโลก


ไอทีดี จัดหลักสูตรขั้นสูง ปั้นนักเจรจาการค้า เป็นตัวแทนชาติถกเปิดเสรี วางกติกาค้าโลก

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) จัดอบรมหลักสูตรขั้นสูงเกี่ยวกับการทูตเชิงพาณิชย์และการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้กับนักเจรจาภาครัฐ ภาคเอกชน นักการทูตต่างประเทศ เพื่อให้เป็นนักเจรจาการค้ายุคใหม่ที่พร้อมขึ้นเวทีเจรจาการค้า และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการวางกฎ กติกาการค้าโลกในอนาคต เผยได้เชิญกูรู ผู้มีประสบการณ์มาช่วยติวเข้ม จัดเวทีให้ทดลอง พร้อมชี้เป้า ดิจิทัล เทรด เป็นเรื่องที่จะมาแรง

         นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) เปิดเผยว่า ITD ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก (UNESCAP) จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรขั้นสูงเกี่ยวกับการทูตเชิงพาณิชย์และการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นและขั้นสูงในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ทั้งระดับพหุภาคีและทวิภาคีให้แก่นักเจรจายุคใหม่ ในการนำนโยบายด้านการค้าการลงทุนไปใช้ในการเจรจาได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต รวมถึงการสร้างเครือข่ายนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

         ทั้งนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รองรับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขีดความสามารถในการร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของนานาประเทศ ตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศโดยอาศัยแนวทางการทูตเชิงพาณิชย์ และเพื่อเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลงต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้เป็นปัจจุบัน และอยู่ระหว่างการเจรจา รวมถึงโอกาสและทิศทางการเจรจาการค้าการลงทุนในอนาคต

         น.ส.สิริกาญจน์ ประเสริฐยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ITD ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานของโครงการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาครัฐ ภาคเอกชน ธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงานต่างประเทศ และนักการทูตจากต่างประเทศ อาทิ บังคลาเทศ ติมอเลสเต ศรีลังกา เป็นต้น เข้าร่วมจำนวน 24 คน โดยอบรมทั้งสิ้น 5 วัน เป็นหลักสูตรขั้นสูง มีการจัดการเรียนภาคทฤษฎี โดยเชิญผู้นำในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศระดับโลกทั้งไทยและต่างประเทศมาอบรม มาเล่าประสบการณ์ เทคนิคการเจรจา เพื่อให้นักเจรจาการค้ารุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ได้จริง

นอกจากนี้ จะจัดจำลองสถานการณ์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศเสมือนจริง โดยกำหนดหัวข้อเจรจา และจัดให้คนที่เข้ารับการอบรมได้ฝึกทักษะเจรจา มีคอมเมนเตเตอร์คอยกำกับดูแล และดูว่าการเจรจาเหมาะสมหรือไม่ เข้มไปไหม หรือท่าทีเป็นยังไง เป็นการฝึกคนให้พร้อมสำหรับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศในอนาคต

รวมทั้ง ยังจะมีการชี้เป้าให้เห็นว่าทิศทางการเจรจาการค้าระหว่างประเทศในอนาคตจะไปในทิศทางไหน อย่างที่ผ่านมา จะเน้นเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ แต่ปีนี้ เรื่องดิจิทัล เทรด เป็นเรื่องที่มาแรงและจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้น การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ก็จะมุ่งในเรื่องนี้มากขึ้น

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!