หมวดหมู่: ข่าวสังคม

6589 ESTC


สถาบัน ESTC เสริมความรู้-พัฒนาบุคลิกภาพ ด้วยหลักสูตร ‘Mastering Personality and Table Manners’

          เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.นุชนารถ ชลคงคา (แถวนั่งที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเอ็มเพาเวอร์ริ่ง เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (Empowering Service Training Center) ผู้ประกอบธุรกิจฝึกอบรมที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill และการพัฒนาบุคลิกภาพแบบครบวงจร ถ่ายภาพร่วมกันในโอกาสจัดอบรมหลักสูตร “Mastering Personality and Table Manners” ด้วยในยุคสมัยที่การเข้าสังคมและมารยาทบนโต๊ะอาหารมีความสำคัญต่อความสำเร็จ หลักสูตรดังกล่าวจึงถูกออกแบบมา เพื่อมอบทั้งความรู้และทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความประทับใจและนำไปสู่โอกาสที่ดีในชีวิต โดยบรรยากาศในการทำ Workshop ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะได้เรียนรู้หลักการสร้างบุคลิกภาพที่ดี การวางตัวให้เหมาะสม การแต่งกายให้ดูดี การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความมั่นใจ การแสดงออกทางภาษากาย เรียนรู้มารยาทสากลบนโต๊ะอาหาร การใช้เครื่องมือการทานอาหารให้ถูกต้อง ประวัติศาสตร์มารยาทบนโต๊ะอาหารแบบสากล การทานอาหารอย่างสุภาพ การพูดคุยระหว่างทานอาหารและมารยาทสำหรับโอกาสพิเศษ นอกจากนี้ยังมี Personal Colors คือการหาสีที่ใช่เพื่อเลือกการแต่งหน้าและการแต่งกายที่เป็นคุณใน Version ที่ดีที่สุด โดยประโยชน์ที่จะได้รับคือการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการเข้าสังคม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งด้านการงาน ธุรกิจและสังคม

 

 

6589

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!