หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

5849 DMS


DMS พิสูจน์ศักยภาพด้านวิศวกรรมส่งมอบ ‘Pigging System Improvement’ ให้กับ Shell Thailand สำเร็จ

          บริษัท เด็กซ์ซอน เมคคานิคอล โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ DMS เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ DEXON ซึ่งให้บริการออกแบบทางวิศวกรรม งานประกอบ งานโครงสร้าง รวมทั้งงานให้บริการบุคลากรทางด้านเครื่องกลและซ่อมบำรุงทั้งในส่วนงานท่อ และโครงสร้าง ได้ส่งมอบโปรเจค “Pigging System Improvement” ให้กับบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (SHELL Thailand) โดยติดตั้งอุปกรณ์การตรวจการทำงานของ Spherical PIG ที่ผลิตโดย DMS ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวผลิตตามความต้องการลูกค้า ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาสัญญา 4 เดือนครึ่ง และ DMS สามารถส่งมอบงานสำเร็จภายในเวลา 2 เดือน โดยที่กระบวนการการผลิตของลูกค้าสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องหยุดการทำงาน และไม่มีการทำงานในรูปแบบ Hot work ทำให้ลดความเสี่ยงในช่วงระหว่างการติดตั้ง ทั้งนี้งานดังกล่าวได้ติดตั้งและปรับปรุงทั้งหมด 14 ไลน์ท่อผลิตภัณฑ์ รวมทั้งทดสอบการทำงานของ PIG Signaler ที่ทำงานโดยการส่งสัญญานผ่านระบบ PLC (Programable Logic Controller) และส่งไปยังห้องควบคุมกระบวนการผลิต 

          ดร.มัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “DMS เป็นบริษัทในเครือของ DEXON ที่ให้บริการออกแบบทางวิศวกรรม งานประกอบ งานโครงสร้าง รวมทั้งงานให้บริการบุคลากรทางด้านเครื่องกลและซ่อมบำรุงทั้งในส่วนงานท่อ และโครงสร้าง ในครั้งนี้ DMS ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวตั้งแต่การออกแบบระบบผลิต PIG Signaler รวมทั้งทดสอบ และติดตั้งในพื้นที่ทำงานด้วยทีมงาน DMS และได้ส่งมอบงานให้ลูกค้าก่อนเวลาที่กำหนด โดยลูกค้ายังสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการดำเนินการโครงการ ไม่สูญเสียโอกาสสำหรับการผลิต รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้า เป็นการตอกย้ำว่า DEXON เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลก และยังเป็นผู้นำในประเทศไทยที่มีศักยภาพในการผลิตเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบและประเมินความสมบูรณ์ของระบบท่อนำส่ง (pipeline Integrity) ที่สามารถให้บริการกับลูกค้าได้อย่างครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาหลักการไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบได้อย่างยอดเยี่ยม”

 

 

5849

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!