หมวดหมู่: ประกัน

4735 MTL


เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย ‘THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2024’ ต่อเนื่องปีที่ 6

          เมืองไทยประกันชีวิต ปลื้มอีกครั้ง รับรางวัลแห่งเกียรติยศ รางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2024” รางวัลที่มอบให้องค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศ ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร BUSINESS+ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

          นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยการตั้งเป้าหมายการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในทุกมิติ (Sustainable Growth) เป็นการใช้แนวทางยุทธศาสตร์ที่เป็นรากฐานของบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและสังคมโดยรวม โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์หลายด้านเพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี โดยเน้นการพัฒนาและขยายธุรกิจผ่านพันธมิตรธุรกิจใหม่ การนำเสนอประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการเติบโตผ่านสุขภาพที่ดีทั้งทางกาย ใจ และการเงินของลูกค้า โดยยึดหลักการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และเงื่อนไขของชีวิตทุกคน

          จากนโยบายการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2024” รางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยต่อเนื่องปีที่ 6 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันและเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และรางวัลนี้เป็นแรงบันดาลใจและกำลังใจสำคัญที่จะกระตุ้นให้บริษัทฯ เร่งพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการในธุรกิจอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ เสริมสร้างชุมชนธุรกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว โดยการให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงสุด

          ทั้งนี้ความมุ่งมั่นในการพัฒนาและเติบโตของบริษัทฯ ในทุกมิติเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ได้รับรางวัล การมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของลูกค้า การนำเสนอนวัตกรรมในกระบวนการการทำงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงการสร้างดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมการทำงานร่วมกับชุมชนและการสนับสนุนโครงการสังคมในระดับต่างๆ การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

          “เนื่องด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาและการเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องของบริษัท ได้เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน การพัฒนานวัตกรรมที่สร้างประสิทธิภาพและการทำงานที่มีความสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทได้รับรางวัล "Thailand Top Company Awards 2024" ได้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจและสังคมโดยรวม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกมิติเพื่อให้เติบต่อมั่นคงและยั่งยืนโดยแท้จริง” นายสาระกล่าวสรุป

 

 

4735

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!