หมวดหมู่: ซุบซิบการลงทุน

4730 SPALI


SPALI ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท

          บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานปี 2566 รวมถึงแผนการเติบโตของบริษัทฯ ปี 2567 ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2566 (Record Date) วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พ.ค. 2567

          สำหรับปี 2566 บริษัทฯ สร้างปรากฎการณ์ความสำเร็จกวาดรายได้รวม 31,818 ล้านบาท กำไรสุทธิ 5,989 ล้านบาท และกวาดยอดขาย 28,864 ล้านบาท โดยในปี 2567 บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่งคงด้วยศักยภาพทางการเงินที่เข้มแข็ง โดยตั้งเป้าทุบสถิติตัวเองด้วยจำนวนเปิดตัวโครงการมากที่สุด 42 โครงการ มูลค่ารวม 50,000 ล้านบาท ครอบคลุมมากถึง 29 จังหวัดทั่วประเทศ

 

 

4730

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!