หมวดหมู่: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

08154 Biofuelจับตา พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 กับอนาคตของน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

• พ.ร.บ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 มีประเด็นที่น่าติดตาม คือ การกำหนดให้ยกเลิกอุดหนุนน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพภายใน 3 ปี โดยในขณะนี้ยังไม่มีหลักเกณฑ์หรือมาตรการที่ชัดเจนออกมาสอดรับ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า เบื้องต้นอาจกระทบต่ออุปสงค์น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพที่ลดลง ท้ายที่สุดอาจส่งผลให้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพบางประเภทถูกยกเลิกไป

• จากประเด็นดังกล่าว ภายใต้การขาดความสามารถในการแข่งขันของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพในช่วงแนวโน้มราคาน้ำมันดิบทรงตัวต่ำลง ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบมากที่สุด ในขณะที่เกษตรกรรายอื่นยังสามารถบริหารจัดการได้ ส่วนผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพสามารถบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารต้นทุน หรือการส่งผลิตภัณฑ์ไปยังอุตสาหกรรมอื่น

• อย่างไรก็ดีแนวทางการดำเนินการภายใต้บริบทดังกล่าว ยังรอภาครัฐในการกำหนดหลักเกณฑ์การลดอุดหนุนน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพที่ชัดเจน รวมไปถึงนโยบายสนับสนุนอื่นที่สอดรับกับสถานการณ์ดังกล่าว เช่น แผน AEDP และแผน EEP ที่จะต้องปรับปรุง อีกทั้งการดำเนินให้เป็นไปตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0โดยใช้นวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมจะช่วยทำให้เกษตรกรยังสามารถสร้างรายได้ต่อไป

Download

 

 

อ่านฉบับเต็ม

 

AO08154

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!