หมวดหมู่: เกษตร

1aaagEเปิดตลาดจีน

อธิบดีกรมปศุสัตว์บุกเปิดตลาดจีนผลัดดันการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทย

     นายสรวิศ​ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์​ พร้อมคณะ ได้เข้าประชุม​หารือกับ Mr.Bi Ke Xin อธิบดี​กรมความปลอดภัย​ด้านอาหารนำเข้า​ส่งออก สำนักงาน​การศุลกากรแห่งสาธารณรัฐ​ประชาชน​จีน​ (GACC)โดยท่านอธิบดี​ได้กล่าวขอบคุณ​การที่จีนได้มาตรวจโรงงานไก่แช่แข็งและผลพลอยได้ รวมถึงโรงงานผลิตภัณฑ์​รังนก ทาง GACC แจ้งว่าได้รับรายงานผลการตรวจโรงงาน มีภาพรวมที่ดี และได้อธิบายเพิ่มเติมถึงหลักเกณฑ์​การตรวจระบบใหม่ซึ่งอยู่ที่ความเชื่อมั่นในกรมปศุสัตว์​ในฐานะ Competent Authority โดยต่อไปหากกรมปศุสัตว์​ส่งรายชื่อมา จะดำเนินการ​เป็น 3 วิธี คือ

ส่งเจ้าหน้าที่ไปสุ่มตรวจ

Video call ตรวจโรงงาน

ขึ้นทะเบียนให้เลย

    ซึ่งระบบนี้หากกรมปศุสัตว์​กำกับดูแลไม่ดี เกิดปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐาน​ จะพิจารณา​แบนรายโรงงานหรือทั้งประเทศแล้วแต่กรณี

    นอกจากนี้ ทาง GACC ยินดีให้สนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมกฎระเบียบของ GACC เพื่อเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์สามารถปฎิบัติตามระเบียบ อย่างถูกต้อง และ จะมีการแลกเปลี่ยนผู้ประสานงานทางเทคนิค เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว สำหรับกรณีการขอส่งออกชิ้นส่วนเป็ด ทางGACC ขอให้ทางกรมปศุสัตว์ ส่งข้อมูล ขบวนการแปรรูปเครื่องในเป็ด และ เงื่อนไขสภาพโรงงานที่ผลิต เพิ่มเติมประกอบการพิจารณา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!